top of page

Proč já

Úspěchy

Patřím mezi zodpovědné finanční poradce. Řeším především potřeby klienta a jsem přesvědčena, že jim pomáhám a k tomu všemu mě to baví. Díky tomu jsem na sebe hrdá.

Jistota

Za jistotu, že budeme finančně zaopatřeni, jsme ochotni zaplatit za pojištění života nebo také majetku. Tím se vzdáme části volných finančních prostředků, ale tím pokryjeme neočekávaná rizika.

Stabilita

Stabilita není samozřejmostí. Je to stav, kdy jsme schopni odolávat otřesům a důsledkům finanční nerovnováhy.

Důvěra

Výsledkem důvěry je pro mě spokojený klient, který se vrací nebo mě doporučí svým známým či příbuzným.

Diskrétnost

Pod tímto pojmem se skrývá zachování všech svěřených informací v tajnosti.

Ing. Hana Beladová 

Váš finanční poradce

Předvídavost

I v době finančního blahobytu je dobré předvídat a chystat se na časy, které mohou být „vzrušující“nebo nestabilní.

Znalost

Na znalostech se podílí, jak zkušenosti a poznatky z minulosti, tak nekončící vzdělávání.

Finanční trhy

Zabezpečují pohyb peněz a kapitálu od těch, kteří je vlastní, směrem k těm, kteří by je vlastnit chtěli.

Vytrvalost a síla jsou podmínkou úspěchu...

bottom of page